Sluiten

Direct een offerte aanvragen

Vul onderstaand formulier in en vraag direct een offerte aan!


  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  ProNed richt zich op veiligheid, kwaliteit, innovatie én duurzaamheid. Dit zijn voor ons essentiële thema’s die een bijdrage leveren binnen ons maatschappelijk verantwoord beleid. We richten ons op het nastreven van doelstellingen voor onder meer milieu, gezondheid en sociale aspecten.

  De Sustainable Development Goals in het vizier houdende, gericht op een duurzame ontwikkelingsagenda, waarbij het tegengaan van klimaatverandering, ontwikkeling van adequate infrastructuur en leefbare steden en bestrijden van armoede uitgelicht worden. Wij leggen, net als een aantal van onze samenwerkingspartners, de relatie tussen deze gestelde doelen en de bijdrage die wij als bedrijf kunnen leveren vanwege de aard van onze activiteiten.

  Bewust bezig zijn op het gebied van mens en milieu staat bij ons voorop! De bussen van ProNed voldoen aan de hoogste emissienormen voor voertuigen in de Europese Unie. Daarnaast scheiden wij ons afval op verschillende manieren en zijn hier diverse containers voor aangeschaft. Wij scheiden hier karton, plastic, verf en algemeen afval. Ook op onze werklocaties werken we met aandacht voor mens en milieu. Dit door onder meer met veilige opvangmatten te werken om verontreiniging van riool te voorkomen. Hierdoor zorgen we ervoor dat eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk tot volledig worden voorkomen.

  We sturen op voortdurende innovatie, verbetering van kwaliteit en duurzaamheid. Hierdoor leveren wij toegevoegde waarde voor onze klanten. Door onze kennis, technologie en het menselijke kapitaal voegen wij waarde toe aan onze klanten én de samenleving.

  De kern van onze MVO-visie is dat wij de omgeving in heel Nederland in stand houden en onze impact op mens, milieu en omgeving minimaliseren om een zo leefbare en gezond mogelijke wereld door te geven aan onze volgende generaties.

  Wij leveren met ons MVO-beleid een belangrijke toegevoegde waarde aan onze klanten teneinde duurzaamheids- en innovatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Wij investeren hierbij onder andere in het verbeteren van sociale aspecten als arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en milieu.

   

  Social Return

  ProNed voelt zich binnen de samenleving ook verantwoordelijk een maatschappelijke bijdrage te leveren in de vorm van Social Return. Wij proberen een brug te slaan naar diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

  Wij vinden het belangrijk dat wij ons steentje bijdragen en doen dat op diverse manieren.

  Doelgroep en aanpak jeugdwerkloosheid

  Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op werk. Zodat zij mee kunnen doen aan de maatschappij, hun talenten kunnen ontwikkelen en zichzelf succesvol kunnen maken in het leven. Wij vinden het belangrijk dat jongeren de nodige kennis en ervaring kunnen opdoen in een prettige omgeving waar je als individu echt een aandeel hebt in het bedrijf. Dat geeft (zelf)vertrouwen en draagt bij aan je ontwikkeling. In het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid waarvan ook binnen de doelgroep jongeren zonder startkwalificatie, hebben wij medewerkers aangenomen die binnen deze doelgroep vallen.

  Doelgroep leerwerkplekken

  Het opdoen van praktijkervaring stelt jongeren beter in staat hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij hebben binnen de organisatie de nodige voorbereidingen getroffen en kennis verzameld aangaande BBL leer/werkplekken. In onze ogen is een BBL leerling aannemen een mooie kans om deze doelgroep voor te bereiden op de arbeidsmarkt en te stimuleren zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen. Wij zetten ons gedurende de BBL periode in om leerlingen vakvolwassen te maken om ze na deze periode hun dienstverband te laten continueren. Wij zijn inmiddels gecertificeerd tot een erkend leerbedrijf door het SBB. Iedere periode verwelkomen wij onze BBL leerlingen binnen onze organisatie!

  Doelgroepen binnen aanpak werkloosheid

  De afgelopen jaren is er een dalende trend op het gebied van werkloosheid. Binnen ProNed hebben we oog voor de resterende werkloosheid per doelgroep en vinden we het belangrijk dat iedereen een nieuwe kans kan vinden op de arbeidsmarkt. Binnen onze organisatie hebben wij zowel veel waardering voor de onbevangenheid van nieuwe jonge talenten als voor de kennis en ervaring die senioriteit binnen brengt.

  Doelgroep WIA/WW

  Mensen die thuis zijn geraakt door bijvoorbeeld ziekte of het verlies van hun baan, krijgen extra uitdagingen te verwerken. Het is een kwetsbare groep, die vaak heel welwillend is om weer aan de slag te kunnen. Wij dragen graag ons steentje bij in het bieden van toekomstperspectief. Een baan is onderdeel van je identiteit, biedt je een dagelijkse invulling en geeft een gevoel van meedoen aan de maatschappij. Dat biedt perspectief! ProNed heeft medewerkers in dienst genomen vanuit een WIA en WW gerechtigde positie en deze draaien naar volle tevredenheid mee binnen ons bedrijf.

  Doelgroep stagiaires

  Iedere nieuwe stageperiode bieden wij 3e en 4e jaars studenten van diverse opleidingen de kans om bij ons hun theoretische kennis in de praktijk te brengen. Wij geloven in de frisse wind die door onze organisatie heen waait en waarderen de inbreng van de studenten. En natuurlijk vinden wij het van maatschappelijk belang dat wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun relevante competenties, zodat zij hun kansen op de arbeidsmarkt enorm kunnen vergroten. Op deze manier ontstaat een klassieke win-win situatie.

  Maatschappelijke bijdrage aan gezondheid

  Teruggeven aan de maatschappij vinden wij een belangrijk gegeven. Het biedt ons voldoening terug te kunnen geven aan onze medemens. Vitaliteit is een belangrijk onderdeel van de gezondheid van de mens. Een van de manieren om vitaal zijn en te blijven is goed zorgen voor een gezond lichaam door te sporten. Daarnaast draagt de sociale component, dus het onderdeel uitmaken van een groep, team of vereniging, positief bij aan je gezondheid. Om die reden sponsoren wij jaarlijks meerdere lokale sportverenigingen.

  Maatschappelijke bijdrage aan kinderen

  In ons land krijgen elk jaar 550 kinderen tussen de 0 en 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn dus 10 kinderen per week. Er is nog veel kostbaar onderzoek nodig om de genezingskans te vergroten naar 95%, aldus de doelstelling van KIKA. Specialisten zijn overtuigd dat nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen worden ontwikkeld. ProNed sponsort o.a. KIKA en de Roparun.